Det har oppstått ei pause her,

-er tilbake så snart det let seg gjere

I mellomtida hender det at eg viser litt av det som skjer på syrommet.

Copyright © All Rights Reserved